Kinderen gespiegeld in water met in achtergrond de Aletschgletsjer

NATUURBESCHERMING

“A Yup’ik hunter on Saint Lawrence Island once told me that what traditional Eskimos fear most about us is the extent of our power to alter the land, the scale of that power, and the fact that we can easily effect some of these changes electronically, from a distant city. Eskimos, who sometimes see themselves as still not quite separate from the animal world, regard us as a kind of people whose separation may have become too complete. They call us, with a mixture of incredulity and apprehension, ‘the people who change nature.’ ”
Barry Lopez, Arctic Dreams

Onze leefomgeving en de natuur staan zwaar onder druk. Ik hecht veel belang aan het besef van de noodzaak van een gezonde planeet. Mijn vrouw en ik steunen daarom verschillende organisaties die natuurbeschermingsprojecten uitvoeren. Dit doen we door middel van directe financiële steun, maar nog meer door mijn fotografie in te zetten voor deze goede doelen. Door foto’s en workshops te veilen, waarbij de opbrengst volledig ten goede komt aan goede doelen.

Logo of Globe Guards

GLOBE GUARDS

GlobeGuards is een non-profit federatie van 23 Nederlandse organisaties die zich wereldwijd inzetten voor natuurbehoud. Het is actief in meer dan 30 landen op 4 continenten en zet zich in voor meer dan 100 bedreigde diersoorten en hun leefgebieden.

Elke organisatie heeft zijn eigen unieke specialisatie in het beschermen, onderzoeken of beheren van natuurgebieden of specifieke soorten. GlobeGuards brengt praktijkervaringen samen, zodat leden kennis aan elkaar overdragen en elkaar ondersteunen waar mogelijk.

Om inkomsten te genereren voor de natuurprojecten van de leden, organiseert Globe Guards jaarlijks twee veilingen.

WWW.GLOBEGUARDS.NL

Logo of Future For Nature

FUTURE FOR NATURE

Future For Nature ondersteunt jonge, getalenteerde en ambitieuze natuurbeschermers die zich inzetten voor de bescherming van wilde dier- en plantensoorten. De inzet van deze individuen zal het verschil maken voor de biodiversiteit van onze planeet en de toekomst van de natuur. Door hun leiderschap inspireren en mobiliseren ze gemeenschappen, organisaties, overheden, investeerders en het grote publiek.

FUTUREFORNATURE.ORG

Logo van de Gorilla Stichting Nederland

GORILLA STICHTING NEDERLAND

Stichting Gorilla Nederland investeert in kleinschalige projecten die bijdragen aan het behoud van gorilla’s in hun leefgebied in Centraal-Afrika. Bijzonder aan de stichting is dat zij zich richt op alle vier de ondersoorten. Daarnaast biedt de stichting ook een uniek gorilla-adoptieprogramma.

GORILLASTICHTING.NL